Boa vak

Wie draagt het BOA uniform

Steeds vaker lopen er toezichthouders en handhavers in het Landelijk Boa Uniform. De meeste gemeenten hebben BOA’s in dienst die ook beëdigd zijn als BOA in die gemeente. Echter veel kleine gemeenten huren een handhaver enige uren per week in. Deze inhuurkrachten lopen vaak in het Landelijke BOA uniform maar zijn niet beëdigd als BOA voor deze gemeente. Ook zien we dit vaker voorkomen bij grotere gemeenten die tijdelijke krachten inhuren. Wat is de waarde van het Landelijke Uniform als Niet- BOA’s zich kleden als BOA ?

Misschien kan de VNG, de bonden en ook het BOA platform gezamenlijk een bindende uitspraak hier  over doen.

Klik op de banner