Boa vak Maatschappij

Rechter: parkeerbelasting niet misbruiken voor verhuur

Heerenveen heeft ten onrechte parkeerbelasting geheven bij de bewoners van een appartementen-complex. De rechter oordeelde begin deze maand dat de gemeente privaatrechtelijk optrad en verklaarde de aanslag daarom nietig.

Het ging in deze zaak om parkeerplaatsen op het binnenterrein van een appartementencomplex in eigendom van de gemeente. Bewoners huurden de parkeerplaatsen. In het besluit tot toekenning van de parkeervergunning werd het gebruik van een specifieke parkeerplaats toegewezen aan één bewoner.

Belasting voor reguleren

Op basis van de Gemeentewet mag de lokale overheid alleen parkeerbelasting heffen voor het ‘reguleren’ van parkeerplaatsen in de openbare ruimte, maar daarvan zou hier geen sprake meer zijn. ‘De bevoegdheid om parkeerbelasting te heffen is niet aan de gemeente gegeven voor gevallen waarin zij, net als een eigenaar van een parkeergarage, privaatrechtelijk optreedt.’

De gemeente sprak in het besluit tot toekenning van de parkeervergunning zelf over het ‘huren’ van een parkeerplaats, ‘huurder’, ‘de huur’, ‘te verhuren’ en ‘huurkosten’. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat het college de vergunningen verleende, en niet de heffingsambtenaar: uitgerekend het college is bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen.

‘Geenszins verboden’

De rechtbank merkt voor alle duidelijkheid op dat het de gemeente ‘geenszins verboden is’ om privaatrechtelijk parkeerplaatsen te verhuren. ‘Het probleem is alleen dat de Gemeentewet niet de ruimte geeft om hiervoor parkeerbelasting te heffen.’

Bron: Gemeente.nu

 

Klik op de banner