Boa vak Brekend nieuws Handhaven

Boa,s mogen bekeuren voor negeren verplichte rijrichting

Per 1 januari 2019 mogen de Boa’s  bekeuren voor  negeren verplichte rijrichting,

De D-borden geven een of meerdere rijrichtingen aan. In sommige verkeerssituaties zijn bestuurders verplicht in een bepaalde richting te rijden. D-borden zijn blauwe, ronde gebodsborden voorzien van een witte pijl waarmee de richting waarin men verplicht is te rijden wordt aangeduid. Als er meerdere richtingen op deze borden staan, moet de bestuurder er eentje kiezen. In andere situaties duiden ze aan langs welke kant je een hindernis of obstakel moet voorbijrijden, bijvoorbeeld een middengeleider of verkeersheuvel.

Onderborden

Vaak zijn D-borden voorzien van een onderbord waardoor bijvoorbeeld fietsers en/of bromfietsers van de plicht worden uitgezonderd. Er staat dan op het onderbord ‘uitgezonderd’ en een de aanduiding of symbool van de uitgezonderde groep. Als uitsluitend een symbool van een categorie wordt toegepast, geldt het bord uitsluitend voor deze categorie. Bestuurders die de verplichte rijrichting volgen kunnen tegenliggers verwachten.

Overzicht D-borden

Overzicht d borden

Uitleg van de borden

D1 Rotonde; verplichte rijrichting

Dit bord wordt geplaatst vlakbij rotondes op de toeleidende weg. Deze borden kunnen ook op een rotonde tegenover de toeleidende weg worden geplaatst. In artikel 47 en 48 van het reglement zijn de gedragsregels met betrekking tot rotondes omschreven.

Vlak voor een rotonde geldt dat bestuurders van motorvoertuigen en bromfietsen niet meer op de rechterzijde van de rijbaan hoeven te rijden (ze mogen dus voorsorteren), en vlak voor de rotonde mag er ook rechts worden ingehaald.

D2 Gebod voor alle bestuurders zijde pijl

Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.

Het teken houdt een verplichting in. Het bord kan ook worden toegepast met een naar links wijzende pijl. Dit bord staat aan het begin van een middengeleider, zoals een vluchtheuvel. Het geldt voor alle bestuurders. Binnen de bebouwde kom is er vaak rond de paal van het bord een reflecterende gele koker geplaatst.

D3 Beide zijden voorbijgegaan

Dit bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan.

Ook dit bord staat aan het begin van een middengeleider, maar in dit geval mogen bestuurders er aan beide zijden voorbij gaan.

D4 Volgen van de aangegeven rijrichting

Dit is een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven (rechtdoor). Het verschil met het rechthoekige bord eenrichtingsweg, is dat het ronde bord geplaatst is op een locatie waarbij de bestuurder verplicht is rechtdoor te rijden. Bij een weg met een vierkant bord kun de bestuurder besluiten die weg in te gaan, maar is dat niet verplicht. De bestuurder kan bijvoorbeeld ook besluiten om recht- of linksaf te slaan.

Het bord staat voor een kruispunt en geeft in feite aan dat het verboden is links- of rechtsaf te slaan.

D5 Volgen van de aangegeven rijrichting

Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven.

D6 Volgen van één van de aangegeven rijrichtingen

Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven.

D7 Volgen van één van de aangegeven rijrichtingen

Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven.

Handhaving

Handhaving is gebaseerd op artikel 62 en bijlage I RVV, feitcodes feitenboekje mR 574 t/m mR 579.

Geef bij de redenen van wetenschap aan welke rijrichting door de bestuurder werd gevolgd en welke rijrichting(en) verplicht was.

Voor meer parate kennis klik op de link bij de bronvermelding

 

BRON: VIND Handhaving

Klik op de banner